Anckargripsgatan 3 i Malmö

Samsung Galaxy S10 beställda

Vi beställer nya Samsung Galaxy S10 till våra studerande.

Utmärkt hårdvara, nytt gränssnitt, känns som om Samsung hittat sin form, likt Apple med sin X-klass.

Spännande med Galaxy Fold men känns inte alls lika färdig. Fascinerande att det bara gått tolv år sedan Nokia släppte sin sista vikbara Communicator.

Den som leder får se®

– – –

Enheter som Samsung Galaxy S10 och Galaxy Fold tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola my.se för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer. Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.