Anckargripsgatan 3 i Malmö

Sex av tio har jobb FÖRE avslutad utbildning

Yrkeshögskolan leder till arbete.

64% av våra studerande på Programmering iPhone och Android 9 har redan under sin LIA-period (praktik) skrivit på ett anställningsavtal. Detta INNAN LIA-perioden är slut, INNAN examensprojektet, INNAN examen och INNAN de ens börjat söka jobb. 

– Det är helt och hållet de studerandes förtjänst, säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola, men vi hoppas vi har bidragit till framgångarna genom att hålla en utbildning formad tillsammans med arbetslivet, med rätt innehåll och genomförd av våra skickliga lärare, allt för att ge de studrande de bästa förutsättningarna lära sig.

– Det är ju vårt enda uppdrag.