Anckargripsgatan 3 i Malmö

NYTT PROGRAM VÅREN 2025
CONTENT PRODUCER

Ansök här eller ladda ner mer information

allt från AI-assisterad trycksaksproduktion till gränssnittsdesign för Apple VisionPro

Utbildningen Content Producer är till för dig som vill behärska alla nya möjligheter att samla, redigera och publicera information, nyheter, reklam och kunskap.

Givetvis med senaste produktionsteknik och fullt AI-stöd, men också ämnen som retorik, tillgänglighet, kravställningar och att tänka affärsmässigt för både privat och offentlig sektor.

En Content Producer har händerna pà tangentbordet och publicerar snabbt och effektivt rätt budskap, i rätt tid, i rätt form, för rätt mottagare och pá rätt sätt, med de senaste verktygen, inklusive alla nya möjligheter med Al-stöd.

Det innebär bland annat cross mediapublicering, ny typografi och layout, mobil interaktionsdesign, nya arbetssätt för front- och backend, tillgänglighetsfrägor och appar för mobiler, plattor och bärbara, men även smarta glasögon, TV-skärmar, smarta klockor, Al-enheter och annan kommande ny teknik.

UTBILDNINGSPLANEN FÖR 2025:

 • Affärsmannaskap
 • Engagerande berättelser
 • Webbproduktion
 • DTP
 • Ljud och video
 • Signage
 • LIA (arbetsplatsförlagd utbildning)
 • Examensarbete

Våra klassrum finns i Malmö. Lektioner genomförs normalt en eller två dagar i veckan med olika uppgifter att göra enskilt eller tillsammans med andra mellan lektionstillfällen. Alla lärare du möter kommer direkt från arbetslivet och har med sig de senaste produktionskunskaperna.

Du bör vara på plats i klassrum för lektioner samt för arbete tillsammans med studiekamrater och arbetsliv.

FÖRKUNSKAPSKRAV:

Gymnasieexamen med godkänt betyg i Svenska 3, Engelska 6 och Matematik 2 – eller motsvarande kunskaper förvärvade i arbete eller studier på egen hand. Om du saknar formella meriter i form av gymnasiebetyg, kontakta skolan info@my.se för vidare information.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL (400 YH-poäng, två år)

 • Affärsmannaskap i privat och offentlig verksamhet (40 YH-poäng, 8 veckor)
 • Engagerande berättelser (60 YH-poäng, 12 veckor)
 • Webbproduktion (55 YH-poäng, 11 veckor)
 • DTP (45 YH-poäng, 9 veckor)
 • Ljud och video (45 YH-poäng, 9 veckor)
 • Signage (30 YH-poäng, 6 veckor)
 • LIA, arbetsplatsförlagd utbildning (100 YH-poäng, 20 veckor)
 • Examensarbete (25 YH-poäng, 5 veckor)

UTBILDNINGEN GER DIG KUNSKAPER I/OM

 • Delprocesser inom mediaproduktion mellan olika medietyper
 • Principerna för god interaktionsdesign i traditionella medier och nya rumsliga medier
 • Kravställning för och anpassning av media för mobila enheter
 • Tillgänglighetskrav för mobila enheter
 • Grunddrag i modern typografi med särskild hänsyn till dyslektiker och synsvaga
 • Teknikerna för modern trycksaksproduktion
 • Principerna för AI-stödd innehållsgenerering

UTBILDNIGEN GER DIG FÄRDIGHETER I/ATT

 • Skapa engagerande mediaprodukter med publiceringssystem, med och utan stöd av AI
 • Skapa lönsamma medieprodukter för mobila och bärbara enheter
 • Genomföra avancerad färg- och upplösningskorrigering för olika enheter och underlag
 • Skapa design och layout för effektiva budskap
 • Skapa interaktiva medieprodukter som kan användas både offline och online
 • Utvärdera avancerad komprimerings- och streamingteknik
 • Utvärdera system för versionshantering och genomföra implementering i produktion
 • Skapa engagerande innehåll till rumsliga enheter som Meta Quest och Apple Vision Pro
 • Använda AI för att generera alla typer av innehåll för moderna medier

UTBILDNINGEN GER DIG KOMPETENS ATT

 • Självständigt och i samverkan med andra skapa engagerande och lönsamt innehåll för alla medier, med och utan AI-stöd.

Anmäl dig redan idag!

Maila info@my.se eller ring 0200-210 999 för mer information.

Vi börjar måndag den 20 januari 2025 och slutar fredag den 9 oktober 2026.

Ladda ner information

Medlemskap

Partners

Kvalitet

Har du inte fått svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss