Anckargripsgatan 3 i Malmö

Moderna Programspråk

NY KURS HÖSTEN 2023 • MODERNA PROGRAMSPRÅK
Ladda ner information (Sv)Download Information (En)

Moderna Programspråk
FULLSATT HÖSTEN 2023

Godkänd och kostnadsfri kort distanskurs
Fortsätt jobba eller sök studiestöd

Redan idag kan du på vanlig svenska be ChatGPT och andra lösningar att generera kod för en specifik app. Koden genereras omedelbart, dessutom förklaras vilka program som ska användas och till och med i vilket fönster du ska klistra in koden.

Vad händer när allt fler med kunskap inom andra yrken och branscher utanför Data/IT plötsligt kan utveckla egna program och appar med hjälp av AI och moderna programspråk?

Det kommer till en början säkerligen bli många misstag och rättningar, men vi vet alla åt vilket håll utvecklingen tar oss och hur snabbt det kommer gå.

Under hösten erbjuder Malmö Yrkeshögskola en kort distanskurs om AI-assisterad programmering samt de nya programspråken Swift/UI och Kotlin/Compose.

Kursen MODERNA PROGRAMSPRÅK är godkänd, kostnadsfri och upplagd för att du ska kunna fortsätta arbeta, eller söka studiestöd hos CSN.

Kursen är praktiskt inriktad och kunskaperna kan användas direkt. Vi startar måndagen den 9 oktober.

KURSINNEHÅLL, 60 YH-poäng (12 veckor)

 • Appbutiker och utvecklingmiljöer, 20 YH-poäng (4 veckor)
 • Utveckling med Jetpack Compose, 20 YH-poäng (4 veckor)
 • Utveckling med SwiftUI, 20 YH-poäng (4 veckor)

KURSEN GER DIG KUNSKAPER I/OM:

 • Kunna redogöra för publiceringskrav för olika appbutiker
 • Känna till hur marknaden för mobila appar ser ut och hur den utvecklats historiskt
 • Känna till möjliga försäljningskanaler för mobila appar
 • Kunna tillgängliga utvecklingsverktyg och dessas systemkrav
 • Känna till rekommenderade metoder för att göra mobilappar flerspråkiga för anpassning till internationella marknader

KURSEN GER DIG FÄRDIGHETER I ATT:

 • Kunna publicera en app i relevanta appbutiker
 • Kunna anpassa appar för olika enheter
 • Kunna skapa egna konton för app-publicering i relevanta appbutiker
 • Kunna skapa avancerade appar

KURSEN GER DIG KOMPETENS ATT:

 • Självständigt och i samarbete med andra kunna producera avancerade appar för mobila och stationära enheter
 • Kunna programmera med SwiftUI
 • Kunna programmera med Jetpack Compose
 • Kunna publicera information, läromedel, underhållning och reklam på mobila enheter

Du deltar i kursen på distans med videolänk, kunskapsplattform samt schemalagd tillgång till support från lärare och experter. Alla lärare du möter kommer direkt från arbetslivet och har med sig de senaste produktionskunskaperna.

FÖRKUNSKAPSKRAV:

För tillträde till yrkeshögskolan krävs gymnasieexamen – eller motsvarande kunskaper förvärvade i arbete eller studier på egen hand.

Du bör också ha arbetat med programmering under två år, eller ha motsvarande kunskaper.

Du bör dessutom behärska tillräcklig engelska samt svenska.

Har du inte formella meriter i form av gymnasiebetyg, kontakta skolan info@my.se för vidare information.

Vid ett stort antal sökande, kommer ett särskilt prov arrangeras.
Maila info@my.se eller ring 0200-210 999 för mer information.

Vi börjar måndag den 9 oktober (OBS, nytt datum!) och slutar fredag den 29 december 2023.

Ladda ner information (PDF) Download Information (En)

FORMALIA: JA! Utbildningen har beviljats formellt genom beslut 2023-07-05 av Mydigheten för yrkeshögskolan.


Medlemskap

Partners

Kvalitet

Har du inte fått svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss