e-handel för fysiska butiker 50% - Våren 2021

UTBILDNINGEN STARTAR DEN 1 FEBRUARI 2021

 

ANTAGNINGEN STÄNGD. ALLA PLATSER FYLLDA.

VI HOPPAS PÅ NYA BEVILJANDEN FRÅN MYNDIGHETEN SENARE I ÅR.

MAILA INFO@MY.SE SÅ KONTAKTAR VI DIG INFÖR NÄSTA START!

Utbildningen startar måndagen den 1 februari 2021 och slutar fredagen den 29 oktober 2021. 

Utbildningen är till för dig som är butiksinnehavare, butiksanställd eller arbetar inom andra tjänsteområden och som behöver komplettera din fysiska verksamhet med e-handel.

Utbildningen genomförs under en termin, på distans och halvtid (50%) för att du ska kunna studera flexibelt och snabbt komma tillbaka i arbetslivet. Målet är att allt du lär dig ska du kunna använda direkt.

Du bör ha goda kunskaper inom handel, det är bara vissa specifika färdigheter som saknas för att du ska kunna öppna upp din handel eller tjänsteverksamhet för nya typer av kunder genom e-handel.

Alla lektioner ges online och samtliga lektioner spelas in för att du ska kunna gå de olika stegen i utbildningen när, var och hur det bäst passar din arbetssituation. Allt material, kurslitteratur och annat som krävs ingår.

Utbildningen är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel enligt CSNs regler.

Utbildningen startar måndagen den 1 februari 2021 och slutar fredagen den 29 oktober 2021.

LÄR DIG E-HANDEL

Utbildningen skapar ehandelsutvecklare och ehandelsansvariga av människor med kunskaper inom handel- och tjänsteverksamheter, design, media, journalistik, reklam eller teknik, för verksamheter av alla storlekar och sorter, för att stärka konkurrenskraftrn både lokalt och globalt.

• Du får lära dig skapa fungerande e-handel, med orderhantering, lagerhantering, olika fraktalternativ och automatisk beräkning av fraktkostnader samt kopplingar till betalväxlar och banker.

• Du får lära dig marknadsföra din e-handel online, via annonsering i såväl sociala som andra online-medier.

• Du får lära dig olika tekniker för säljfrämjande åtgärder för e-handel, samt optimering av text och bild för marknadsföring via sökmotorer.

UTBILDNINGENS MÅL

Kunskaper: 

 • Hur man utför konverteringshöjande formgivning av e-butiker
 • Olika typer av affärssystem som används för elektronisk och mobil handel
 • Dominerande annonsnätverk för digitala annonser
 • Etablerade metoder för innehållsmarknadsföring
 • Etablerade metoder för videomarknadsföring
 • Viktiga säsongsvariationer i detaljhandel
 • Möjligheter och problem med marknadsföring via sociala medier
 • KPI för mobila handelslösningar

Färdigheter:

 • Att planera och tillverka e-butiker för mobil handel
 • Att skapa och formge webbutiker för att underlätta köp och konvertering
 • Att optimera struktur och innehåll på webbplatser för maximal synlighet i sökmotorer
 • Att testa och utvärdera funktioner och prestanda för e-butiker under tillverkning och inför lansering
 • Att analysera trafikstatistik för webbplatser
 • Att analysera och utvärdera kundbeteenden på webbplatser och införa förändringar som gynnar en ökad försäljning
 • Att annonsera och marknadsföra via sociala medier
 • Att använda digitala annonsnätverk

Kompetenser:

 • Skapa mobila handelslösningar för alla typer av enheter
 • Genomföra planering och framtagning av fungerande lösningar för mobil handel i form av webbutiker
 • Planera för och utvärdera möjligheter med elektronisk handel som komplement till eller ersättning för fysiska butiker
 • Använda olika betalningslösningar för ehandel
 • Använda analyser av kundbeteenden för att öka försäljning och konvertering i mobil handel
 • Marknadsföra produkter inom elektronisk handel och för mobila plattformar
 • Tillämpa konverterings- och försäljningsökande design i mobila handelslösningar
 • Marknadsföra e-handel via digitala kanaler
 • Använda sociala medier för marknadsföring och försäljning
 • Anpassa marknadsföring av säsongsberoende produkter
 • Planera för och utvärdera möjligheter som erbjuds med ny teknik i detaljhandeln för att utveckla och fördjupa besökares upplevelser inne i och i närheten av butiken

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Utbildningsplan:

 • e-handel i praktiken, 40p
 • Marknadsföring av e-handel online, 30p
 • Försäljning och SEO, 20 p

Behörighetskrav:

 • För tillträde till utbildningen krävs endast grundläggande behörighet.

Utbildningens urvalsgrunder:

 • Särskilt prov
 • Yrkeserfarenhet

För ytterligare information, var god kontakta skolan på info@remove-this.my.remove-this.se eller ring 0200-210 999

Utbildningen startar måndagen den 1 februari 2021 och slutar fredagen den 29 oktober 2021.