BEHÖRIGHET OCH SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER

VEM ÄR DU?

De flesta av er är oftast nånstans mellan 25 och 35 år men vi har absolut inte några hinder för yngre eller äldre än så. Känner du att du vill satsa rejält på utbildningen och om du har bråttom ut på marknaden för att kunna använda dina nya kunskaper. Och tjäna pengar.

Vi behandlar aldrig någon annorlunda oavsett kön eller bakgrund. Hos oss är alla lika värda och vi ställer samma höga krav på alla.

BEHÖRIGHET:

Behörighetskraven är som när du söker till högskolan, alltså minst svensk eller utländsk gymnasieexamen (kallades tidigare grundläggande högskolebehörighet), vara bosatt i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du kan också vara behörig söka genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet som gett dig förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer hos Myndigheten för Yrkeshögskolan och ta kontakt med ledningsgruppen om du anser dig vara behörig utan gymnasieexamen.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET:

När det gäller Programmerare iPhone och Android behöver du ha lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Matematik 2, 100p
  • Programmering 1, 100p

Kraven på särskilda förkunskaper är ställda utifrån de kompetenskrav kring yrkesrollen som formulerats av arbetslivet för de aktuella yrkesrollerna. Matematik 2 a/b/c eller motsvarande krävs för de tekniska momenten i utbildningen, bland annat övningar i problemlösning. Programmering 1 eller motsvarande krävs för att utbildning i dessa moment ska starta på en eftergymnasial nivå.

Om inte betyg i dessa kurser framgår av dina insända betyg, måste du motivera varför du anser du har motsvarande kunskaper, exempelvis genom arbetsintyg eller betyg från andra utbildningar. Kontakta oss för mer information genom att ringa 0200-210 999 eller maila info@remove-this.my.remove-this.se

När det gäller e-handel för fysiska butiker finns inga särskilda förkunskapskrav, däremot bör du ha en bakgrund från handel eller andra tjänsteyrken.

Du behöver också tillräckliga kunskaper i Svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen samt tillräckliga kunskaper i Engelska då delar av utbildningsmaterialet och vissa lektioner och föredrag är på engelska.

REELL KOMPETENS:

Du som saknar intyg eller betyg för Programmerare iPhone och Android men anser dig ha motsvarande kunskaper idag (exempelvis inte läst programmering på gymnasiet, men studerat teknikämnen på högskolenivå) fyller i ansökan, men anger detta i fritextrutan. Skolan återkommer då med information om hur dina kunskaper och färdigheter ska mätas.

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD:

Den som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Vi som utbildningsanordnare ansvarar för att se till att du får det stöd som du behöver. Läs mer hos Myndigheten för yrkeshögskolan och kontakta skolan för vidare diskussion.

URVAL:

Om det inkommer fler godkända sökande än det finns plats till, kallas alla till ett särskilt prov i logik och problemlösning samt affärsmannaskap. Detta för att kunna göra ett rättvist urval av vem som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

Fredagen den 15 maj 2020 för Programmerare iPhone och Android
Fredagen den 12 juni 2020 för e-handel för fysiska butiker

Antagning beslutas av ledningsgrupp kort därefter och antagningsbesked skickas ut.

KONTAKTA OSS:

Fyll i ansökan, ladda upp betyg och intyg direkt här på http://my.seeller maila till info@remove-this.my.remove-this.se eller faxa till 040-624 02 99 eller posta till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö.

Du kan alltid kostnadsfritt ringa till oss på 0200-210 999 med frågor eller hjälp med din ansökan.

Läs mer om vad du behöver för att studera hos oss