VAD BEHÖVER DU?

FÖRBERED DIG

Du behöver vara förberedd på att studietakten kommer vara hög. Vi vet att du har bråttom ut tillbaka till arbetslivet och att företag kanske försöker erbjuda jobb till de av er som är duktigast redan under utbildningen.

Skolan ska hjälpa till så mycket som möjligt genom att anlita bra lärare, ha bra utbildningsmaterial samt att spela in och spara lärarens skärm under många av momenten så att du dels inte missar något, dels kan repetera kursmoment om du så behöver.

För Programmerare iPhone och Android kommer utbildningsmomenten i klassrum vara en till två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du själv eller i grupp med olika uppgifter.

För e-handel för fysiska butiker finns ingen klassrumsundervisning utan alla lektioner kommer finnas i vår utbildningsplattform

ÄR UTBILDNINGEN HELTID?

Ja, Programmering iPhone och Android är heltid. Det kan vara frestande försöka arbeta samtidigt med studierna eftersom det ofta fungerar på högskolan. Men yrkeshögskolan är långt mer praktisk med många uppgifter som ska göras och presenteras. Våra utbildningar är dessutom kortare trots stort innehåll eftersom många av er har bråttom ut i arbetslivet.

Vi rekommenderar att avsätter tid och pluggar på heltid för att kunna tillgodogöra dig så mycket som möjligt av kunskaperna du får på utbildningen.

Efter några månader kommer vi att vidareförmedla olika uppdrag som du och dina klasskamrater kan välja att jobba med. En del av dessa är betalda uppdrag och många av våra studerande väljer att starta egna verksamheter under utbildningen. Eftersom dessa uppdrag ligger i linje med utbildningen anser vi att det bara är positivt att jobba med sådana uppdrag samtidigt som du studerar.

Däremot är e-handel för fysiska butiker upplagd så att du bör kunna arbeta samtidigt med studierna. Utbildningen är framtagen för dig som vill vidareutveckla dina yrkeskunskaper och göra detta samtidigt som du arbetar.

DU BÖR HA EN EGEN DATOR OCH MOBIL

Du bör ha en egen dator och vi utgår från att de flesta av er som söker till våra utbildningar redan har egen bärbar dator. Du behöver givetvis en egen mobil, om du under och efter utbildningen ska kunna försörja dig i dessa branscher.

Du som ska gå Programmerare iPhone och Android och arbeta med apputveckling, rekommenderar vi verkligen att du införskaffar en MacBook av något slag då samtliga verktyg vi kommer använda ffinns för MacOS. Vi avråder för försök arbeta virtuellt med Mac på PC då det ofta visat sig inte fungera i längden, köp hellre en begagnad MacBook Air att börja med.

Skolan kommer tillhandahålla ett fåtal enklare datorer för kostnadsfri utlåning under skoltid för de av er som ännu inte har egen dator. Dessa datorer kan även användas av de av er som har dator med Windows, Linux eller annat operativsystem, för de moment som normalt kräver en Mac.

Programmerare iPhone och Android ställer inga extremt höga krav på din dator så en standardmodell med 8 GB RAM-minne fungerar bra även om 16 GB RAM är att föredra. Många av programmen vi använder är utrymmeskrävande så du bör ha en SSD eller hårddisk på minst 256 GB, gärna 512 GB eller mer. Kontakta oss på info@remove-this.my.remove-this.se om du har tekniska frågor.

Du som ska läsa e-handel för fysiska butiker kan välja mellan Windows eller Mac och vi har inga speciella krav på dator. Om du misstänker du kommer arbeta mycket med foton, video, tunga kataloger och stort utbud bör dimensionera din dator för detta.

Skolan kommer kostnadsfritt tillhandahålla alternativa mobiltelefonmodeller samt surfplattor av olika slag, trådlöst nätverk, skrivare, samt vissa program- och utbildningslicenser. Du som studerar Programmerare iPhone och Android kommer också få utvecklarlicenser för iOS samt försäljningslicenser för Google Play betalda av skolan under din studietid samt egen avancerad webbplats.

Du kan själv få betala en del frivillig kurslitteratur, men våra lärare försöker dock hålla nere kostnaderna för er genom att välja på nätet tillgängligt material eller på annat sätt undvika dyra och kanske inte lika givande traditionell kurslitteratur. Du som är medlem i Unionen eller annat fackförbund kan fråga om facket kan hjälpa till med bidrag till kurslitteratur.

Se våra utbildningar