Anckargripsgatan 3 i Malmö

Behörighet och särskilda förkunskaper

VEM ÄR DU?

De flesta av er är oftast nånstans mellan 25 och 35 år men vi har absolut inte några hinder för yngre eller äldre än så. Du känner att du vill satsa rejält på utbildningen och har bråttom ut på marknaden för att kunna använda dina nya kunskaper – och jobba och tjäna pengar.

Vi behandlar aldrig någon annorlunda oavsett kön eller bakgrund. Hos oss är alla lika värda och vi ställer samma höga krav på alla.

BEHÖRIGHET:

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du uppfylla kravet på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

På många av våra utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper.  Att du exempelvis ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET:

För alla utbildningar inom yrkeshögskolan gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till våra utbildningar om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En har fått dessa genom formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan andra kan ha fått dessa genom arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens. 

Malmö Yrkeshögskola kan göra en bedömning av din reella kompetens, exempelvis genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Bedömningen kan se olika ut. En särskild metod kallas för validering.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER:

På måvåra program finns det krav på särskilda förkunskaper. Det kan vara att du behöver godkända betyg i en eller flera specifika kurser från gymnasiet. Våra korta kurser kräver arbetslivserfarenhet från ett specifikt yrkesområde för att du ska vara behörig.

När det gäller Programmerare iPhone och Android behöver du ha lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Matematik 2
  • Programmering 1

När det gäller Content Producer behöver du ha lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Svenska 3
  • Engelska 6
  • Matematik 2

Kraven på särskilda förkunskaper är ställda utifrån de kompetenskrav kring yrkesrollen som formulerats av arbetslivet för de aktuella yrkesrollerna. 

Om inte ditt betyg i dessa kurser framgår av det du sänt in, måste du motivera varför du anser du har motsvarande kunskaper, exempelvis genom arbetsintyg eller betyg från andra utbildningar. Kontakta oss för mer information genom att ringa 0200-210 999 eller maila info@my.se

SVENSKA:

Du ska också ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen samt bör ha tillräckliga kunskaper i Engelska då delar av utbildningsmaterialet och vissa lektioner och föredrag är på engelska.

REELL KOMPETENS:

Du som saknar intyg eller betyg men anser dig ha motsvarande kunskaper idag (exempelvis inte läst programmering på gymnasiet, men studerat teknikämnen på högskolenivå) fyller i ansökan, men anger detta i fritextrutan. Skolan återkommer då med information om hur dina kunskaper och färdigheter ska mätas.

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD:

Den som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Vi som utbildningsanordnare ansvarar för att se till att du får det stöd som du behöver. Läs mer hos Myndigheten för yrkeshögskolan och kontakta skolan för vidare diskussion.

URVAL:

Om det inkommer fler behöriga sökande än det finns plats till, kallas alla till ett särskilt prov. Detta för att kunna göra ett rättvist urval av vem som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

KONTAKTA OSS:

Fyll i ansökan, ladda upp betyg och intyg direkt här på my.se eller maila till info@my.se eller posta till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö. Det går oftast bra att fotografera dina betyg med mobilen och ladda upp eller skicka till info@my.se

Du kan alltid kostnadsfritt ringa till oss på 0200-210 999 med frågor eller hjälp med din ansökan.

Läs mer om vad du behöver för att studera hos oss


Medlemskap

Partners

Kvalitet

Har du inte fått svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss