Anckargripsgatan 3 i Malmö

SVERIGES FÖRSTA EHANDELSPARK INVIGS I HELSINGBORG

Att kombinera entreprenörskap med snabbt växande ehandel är målet för nystartade Ecommerce Park, en klusterorganisation som ska samla nya och gamla handelsföretag och göra Helsingborg till landets centrum för nya handelslösningar.

Mindpark-chefen Karsten Deppert är tillsammans med ehandelsföretagaren Dan Nilsson grundare av parken. I planen ingår även en inkubator för små och nystartade verksamheter med målet att det ska sitta hundra ehandlare i lokalerna och därmed bli Sveriges ehandelscentrum.

– Det största problemet som parken löser är att göra varje tröskel som ehandlaren ska ta sig över mindre kännbar. Gör man trösklarna lite mindre kännbara, kommer takten du kan växa i öka, säger grundaren Dan Nilsson.

Ehandelsparken innehåller bland annat kontorshotell, lager och logistikcenter. Bemannad reception, mötes- och konferenslokaler samt – givetvis – Internet är också efterfrågade tjänster, speciellt för alla de som ledningen hoppas ska våga ta steget och expandera från sin hobbyverksamhet och göra riktiga affärer.

Skånes Yrkeshögskola vill starta utbildning i Mobil Handel

— Detta är en utmärkt satsning, helt rätt för handelsstaden Helsingborg, säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola som till hösten planerar starta en helt ny yrkeshögskoleutbildning i Mobil Handel på Skånes Yrkeshögskola i Helsingborg.

Utbildningen Mobil Handel omfattar både traditionell ehandel men också alla de nya affärsmöjligheter som uppstår när kunderna, genom mobil och surfplatta, kan handla när, var och hur som helst. Utbildningen kommer ge både ehandlare och handlare kunskaper i att ta fram smarta appar och mobila lösningar, inklusive ny teknik som mobila betalsystem, mikropositionering med iBeacons och ta till sig alla nya affärsmöjligheter som följer med den tekniska utvecklingen.

— Helsingborg är med sitt geografiska läge vid Öresund ett centrum för spedition och handel med en mängd företag inom dessa områden och den nya satsningen kring ehandelsparken stärker ytterligare Helsingborgs ställning, konstaterar Claes Magnusson.

Mer information på ecommercepark.se och 8till5.se/2015/01/14/sveriges-forsta-e-handelspark-invigs-i-helsingborg-pa-mandag


Skånes Yrkeshögskola är en systerskola till Malmö Yrkeshögskola. Utbildningen Mobil Handel är ettårig och kommer starta i augusti 2015 i Helsingborg, om Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar tillstånd. För mer information, maila info@skyh.se eller ring 0200-210 999.