Anckargripsgatan 3 i Malmö

SWEDSOFTS SEMINARIUM I MALMÖ

Fullsatt på Swedsofts konferens om Säkerhet inom Internet of Things som Malmö Yrkeshögskola är medarrangör till.

Swedsoft är en ideell förening inom Teknikföretagens Branschgrupper öppen för industri, akademi och offentlig sektor med verksamhet i Sverige och intresse för utveckling och användning av mjukvara.

Mjukvara, digitalisering, är ett kunskapsområde som finns och används i allt högre grad i alla branscher och samhällssektorer.

— Detta är precis den utveckling vi själva ser i bransch efter bransch, yrke efter yrke, säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

— Det är skälet till att Malmö Yrkeshögskola slåss outtröttligt för tillväxtutbildningar, att med kunskap möjliggöra för arbetslivet att bättre tillvarata nya affärsmöjligheter som följer med den tekniska utvecklinagen, konstaterade Claes Magnusson i sitt inledningsanförande.

Swedsoft arbetar för att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system och genom det bidra till att stärka välfärd, industriell konkurrenskraft och Sveriges akademiska status i världen.

För mer information om Swedsoft, besök swedsoft.se och om Malmö Yrkeshögskola, besök my.se