Anckargripsgatan 3 i Malmö

TILLVÄXTUTBILDNINGAR PÅ ÅLAND

Malmö Yrkeshögskolas rektor Claes Magnusson var inbjuden till Mariehamn på Åland för att diskutera möjligheter med tillväxtutbildningar, att bli bättre på att tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen. Med i diskussionerna var bland annat representanter från Landskapsregeringen samt Högskolan på Åland.

Se inslag på aland24.solidtango.com/video/ eller läs mer om diskussionerna på www.facebook.com/events