NYA SATSNINGAR PÅ KOMPETENSUTVECKLING

MYx.SE arrangerar fristående  tillväxtutbildningar för att ge möjligheter till up-skill, re-skill och multi-skill! för de som vill och behöver vidareutveckla sig i arbetslivet och i samarbete med arbetslivet. Alla våra utbildningar fokuserar på de kunskaper som arbetslivet efterfrågar om 1-3 år. Alla kunskaper är praktiska och direkt användbara eftersom arbetslivet vill våra studerande ska kunna och inte bara veta.

Utbildningarna är av olika längd och omfattning, alla kursplaner anpassas efter varje grupp och lokalt behov. Alla våra utbidlningar är farmtidssäkra och berör de nya affärsmöjligheter som följer den snabba tekniska utvecklingen. Alla lärare kommer från arbetslivet och arbetar med de aktuella kunskaperna dagligen.

Vi kallar detta MYx.SE och denna verksamhet är helt fristående från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Exempel på tillväxtutbildningar vi tillhandahåller:

ehandel för fysiska butiker
18 veckor heltid distans eller 36 veckor halvtid distans

Digitala Föreläsningar
18 veckor heltid distans eller 36 veckor halvtid distans

Digital Turism
16 veckor heltid distans eller 32 veckor halvtid distans

Utvecklare digitalisering och automatisering med Flutter 2
18 veckor heltid distans eller 36 veckor halvtid distans

Utvecklare digitalisering och automatisering med Kotlin
18 veckor heltid distans eller 36 veckor halvtid distans

Utvecklare digitalisering och automatisering med Swift
18 veckor heltid distans eller 36 veckor halvtid distans

Utvecklare digitalisering och automatisering med React
18 veckor heltid distans eller 36 veckor halvtid distans

Samtliga utbildningar hålls på distans med livesända lektioner och support. Fysiska klassrum för workshops finns på Mlamö Yrkeshögskola, Göteborgs Yrkeshögskola och Stockholms Yrkeshögskola.

Vi kan också skräddarsy utbildningar för andra behov och har färdiga kursplaner för utbildning riktade mot delar av arbetslivet som förändras av den snabba digitaliseringen, exempelvis inom Mobila Lösningar för Hälsa och Sjukvård, Mobilt Lärande med Learnification, Cross Mobile Publishing, Avancerad Mobilspelsprogrammering med flera.

Kontakta oss på info@remove-this.my.remove-this.se för mer information eller ring 020-622 632.