Anckargripsgatan 3 i Malmö

Tyvärr inga extra starter för Programmerare iPhone och Android

Var tredje utbildning gick till Stockholm.

Myndigheten för yrkeshögskolan har meddelat att man avslår Malmö Yrkeshögskolas samtliga ansökningar om extra starter av sin populära utbildning Programmerare iPhone och Android.

Dessa extra starter var en del i regeringens, Centerpartiets och Liberalernas vilja ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin.

–Tanken var att erbjuda fler att vidareutveckla sina yrkeskunskaper i de nya programspråk som är grunden till den snabba mobila utvecklingen, säger rektor Claes Magnusson med hänvisning till stadens och regionens utmaningar.

Som skäl till avslagen anges, förutom att det saknas behov från arbetslivet, att Myndigheten för yrkeshögskolan vägt in uppgifter om tomma studerandeplatser och examensgrad.

–Myndighetens strategi att nu lyssna på branschorganisationer och leverantörer i stället för det riktiga arbetslivet, är något vi får vänja oss vid, konstaterar Claes. Detta medför att äldre och traditionella tekniska lösningar i Stockholm befästs och prioriteras.

I denna extra omgång gick fler än var tredje extra utbildning till Stockholm.

–Det är ett ställningstagande från Myndigheten för yrkeshögskolan som tyvärr ökar det riktiga arbetslivets utmaningar kring den allt snabbare digitaliseringen och oron att gå miste om nya affärsmöjligheter om man får svårt rekrytera medarbetare med de nya kunskaperna.

Malmö Yrkeshögskola har aldrig haft en enda tom plats vid utbildningsstart under alla år, tvärtom har listan över sökande varit lång. Däremot har Myndigheten för yrkeshögskolan detta år beviljat 150 andra utbildningar som samtliga har tomma platser inför höstens utbildningsstarter http://d.pr/K0izBj

Vad gäller examensgrad hade Malmö Yrkeshögskola vid senaste examen för utbildningen Programmerare iPhone och Android rekordhöga 94% i examensgrad http://d.pr/dpcdMz vilket kan jämföras med 56% för Myndigheten för yrkeshögskolans eget genomsnitt för de utbildningar man beviljat inom Data/IT vid samma tillfälle.

–Vi har ett dystert arbete framför oss de närmaste dagarna med att ge besked till de hundratals sökande som hoppats på extra utbildningsplatser, avslutar Claes som lovar fortsätta arbetet för att täcka Malmö och Skånes växande behov av kunskaper i ny teknik och nya affärsmöjligheter.

Nästa beslut kommer den 7 juli och berör beviljanden av korta utbildningar.


Viktigt: Den redan godkända starten av utbildningen Programmerare iPhone och Android den 7 september ligger fast och påverkas inte av dagens beslut. Antagningen är klar och de som fått plats har meddelats. Men nästa chans söka blir först våren 2021 för start hösten 2021 samt våren 2022 för start hösten 2022.


Bakgrund: För att ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i vårändringsbudgeten för 2020 flera satsningar på utbildning inom regionalt yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskola. http://d.pr/f4S54n

Myndigheten för yrkeshögskolans avslag http://d.pr/cpkpTv som traditionsenligt avslutas med ”Detta beslut får inte överklagas enligt 8 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan”.


https://my.se/nyheter/nyhetsarkiv/tyvarr-inga-ytterligare-starter-for-programmerare-iphone-och-android/