Anckargripsgatan 3 i Malmö

VÅR REKTOR INTERVJUAS I ”PRINT & PACKAGING”

I senaste numret av facktidningen “Print & Packaging” intervjuas Malmö Yrkeshögskolas rektor Claes Magnusson om MacMeckarna, lärdomar från att ha varit med att starta AcadeMedia, hatkärleken till yrkeshögskolan och drömmen att få starta en masterutbildning i en egen privat högskola.

Hela tidningen finns att läsa på dip.mm.edu/I802XQ och artiklar om oss på sidan 4, 5 och 19. Print & Packaging är branschtidning för Grafiska Företagen.