Anckargripsgatan 3 i Malmö

– Våra studerande kommer spara miljoner åt svenska företag och organisationer!

Ny utbildning kombinerar juridik, teknik och affärsmannaskap.

Om allt går vägen kommer en helt ny utbildning till INTEGRITETSTEKNIKER starta på Malmö Yrkeshögskola under 2022. Utbildningen fokuserar på senaste kunskaper inom juridik, teknik och affärsmannaskap för att svenska företag och organisationer tryggt ska kunna växa digitalt med god verksamhet.

– Bristen på kunskap kring integritetsfrågor är ett växande orosmoment för företag och organisationer och innebär stor risk för dryga sanktionsavgifter och förlorade kundrelationer, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola, och pekar på nyligen utdömda mångmiljonböter för Stockholmstad, IKEA och H&M.

Hundratals aktörer säljer idag data om miljarder med människor. Var femte barnspel kartlägger använding, position och intresse utan föräldrarnas kännedom. Företag spionerar på medarbetare. En seriös facktidskrift kan ha fler än 2000 dolda trackers som kartlägger varenda läsare. Myndigheter i Sverige installerar omedvetet tillägg som öppnar för obehöriga att se och lagra känslig information.

Utbildningen till INTEGRITETSTEKNIKER bygger på tre lika viktiga block: JURIDIK, TEKNIK och AFFÄRSMANNASKAP. Malmö Yrkeshögskola är övertygade om att integritet med hjälp av kunskaper inom ny teknik går att kombinera med goda affärer.

– Den som gör rätt, följer reglerna och respekterar sina kunder eller medborgare, kommer vinna stora konkurrensfördelar när integritetsfrågorna uppmärksammas allt mer, konstaterar Claes Magnusson.

Utbildningen föreslås vara på tre terminer där den sista är arbetsplatsförlagd. Besked om att utbildningen får starta förväntas av Myndigheten för yrkeshögskolan under januari 2022 vilket innebär start i augusti 2022.

– – –

Malmö Yrkeshögskola och dess ledning har länge varit engagerade i arbetet kring integritet och säkerhet och är sedan 25 år tillbaka medlem i Electronic Frontier Foundation (EFF) men stöder också organisationer som DFRI, FSF, FSFE och ISOC.