Anckargripsgatan 3 i Malmö

ÄNTLIGEN KLIMATPOSITIVA

Nu kan vi räkna oss som klimatpositiva – från starten 2010 – hela vägen till idag

Vårt arbete med att försöka göra rätt för oss innebär att vi stöder olika projekt, just nu ett projekt för att minska avverkning av skog i Shaanxi-provinsen i centrala Kina, vilket samtidigt ger ett bättre skydd för de grupper av jättepandor som lever där.

Vår digitala värld är global. De verktyg och tjänster vi använder kommer överallt ifrån, precis som våra studenter. De företag vi arbetar med har verksamheter, leverantörer och kunder i och från hela världen. Därför är det naturligt för Malmö Yrkeshögskola att tänka globalt och ta vårt ansvar.

Vid sidan om vårt systematiska kvalitetsarbete och vår strävan att vara en oberoende, solid och trygg skola, anstränger vi oss också för att bidra till en hållbar framtid.

Förutom koldioxidkompensation arbetar också skolan enligt vår hållbarhetspolicy som bland annat innebär årliga genomgångar av vårt klimatavtryck och hur detta kan hållas nere med hjälp av hållbara transporter, grön el, godkända leverantörer, vegetariska alternativ på konferenser vi arrangerar, vår överenskommelse med Malmö stad, köpa hållbar IT från seriösa leverantörer och andra åtgärder som regleras av vår miljöpolicy, våra kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001 och ISO 14001 samt vårt pågående arbete med ISO 26000.

Det är givetvis enklare för oss som en liten skola att försöka göra rätt för oss, men vi tror det är viktigt att alla gör så gott de kan. Även vi små.

Läs mer om vårt klimatarbete, hållbarhetsarbete och kvalitetsarbete.