Anckargripsgatan 3 i Malmö

Vi gratulerar Ove, Mersad och Pär!

Stort genombrott för tidigare skolprojektet TYRA!

TYRA är ett av skolvärldens mest älskade system och finns hos fler än 1.500 förskolor med över 125.000 användare. Skälet till att TYRA är så omtyckt är att det skapats av Ove Klintman som kombinerat sin utbildning och erfarenhet som förskolepedagog med kunskaper om apputveckling från Malmö Yrkeshögskola.

– Det här hade inte varit möjligt utan Malmö Yrkeshögskola, konstaterar Ove Klintman, som grundat TYRA tillsammans med sina klasskamrater Mersad Khodabakhshi och Pär Gustavsson. TYRA startade som ett skolarbete på yrkeshögskoleutbildningen Programmering iPhone och AndroidMalmö Yrkeshögskola.

TYRA är inte bara ett administrativt system som kan hantera närvaro/frånvaro, dela bilder och informera hemmen. TYRA är även ett medarbetarverktyg för att bland annat dokumentera måluppfyllelse och uppföljning mot läroplan, vilket märkbart höjer skolans kvalitet.

– När tekniska lösningar utvecklas av den som behärskar sitt eget yrke blir resultatet fantastiskt, konstaterar Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola. Att Ove Klintman har jobbat i 12 år med förskolan men samtidigt behärskar apputveckling, ger en verklighetsförankring och trovärdighet som få andra kan erbjuda.

TYRA har på bara några år blivit landets ledande system för förskolor och finns nu även i Norge och Spanien. Men Ove har större planer än så och har accepterat ett mycket generöst bud från Schoolsoft, en av Europas största aktörer.

– Tyra slår redan alla konkurrenter med hästlängder när det gäller användargränssnitt och användarvänlighet och tillsammans med SchoolSofts administrativa styrkor kommer detta att bli riktigt bra, säger Hernan Ruiz, VD på SchoolSoft i ett pressmeddelande. Målet är att låta TYRA och Schoolsoft utveckla varandra och etablera TYRA brett och internationellt.

Förutom grundarna Ove Klintman, Mersad Khodabakhshi och Pär Gustavsson arbetar också studerande från senare klasser, däribland Johan Kjellin, Daniel Kullenberg och Johan Petersson med apputveckling på TYRA samt Olle Raab. TYRA erbjuder också LIA-platser för studerande, deltar som föredragshållare på Malmö Yrkeshögskola och deltar i workshops för att vidareutveckla både utbildningen och skolan.

TYRA är ett utmärkt exempel på hur digitaliseringen slår igenom i alla yrken och alla branscher och varför det är ett måste för staten, myndigheter och branschorganisationer att öppna upp för bred multikompetens och reella möjligheter för det livslånga lärandet avslutar Claes Magnusson.

– – –

Mer information om TYRA -> https://tyra.io/sv/
Pressmeddelande om Schoolsoft och TYRA -> http://d.pr/FQ5GOs

Gör som Ove, Mersad, Pär, Johan, Daniel och Johan och sök nu till Programmerare iPhone och Android -> https://my.se/pia10