Anckargripsgatan 3 i Malmö

TRANSFORMERA DIG MED UNIKA SPECIALISTKUNSKAPER

En kurs för dig som gillar lösa problem!

Kostnadsfri distanskurs i höst om Datatrasformering med AI-stöd. Läs mer på https://my.se/dt och ta chansen öka på ditt CV med unika specialistkunskaper. Behovet av dig och dina kunskaper kommer öka i takt med allt fler databaser och molntjänster.

Kursen är för dig som är en problemlösare och ser möjligheterna att säkert och skickligt med AI-stöd kunna välja ut, städa, konvertera och flytta data mellan olika system, exempelvis:

  • Flytta data från ett gammalt journalsystem till ett nytt när vårdcentralen byter ägare.
  • Uppgradera företagets eller myndighetens befintliga system genom att slå samman flera gamla databaser till en ny för att öka prestanda – eller delar upp en gammal i flera nya för att minska säkerhetsriskerna.
  • För att hämta data från en eller flera publika databaser för att slå samman till en ny databas för bättre möjligheter till analys och skickligare beslut.

Läs mer och skicka in din ansökan på https://my.se/dt eller ring 0200-210 999 för mer information. Vi börjar måndagen den 16 september och utbildningen hålls på flexibel distans under hösten för dig som vill jobba samtidigt med studierna.


Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka. – Albert Einstein