Anckargripsgatan 3 i Malmö

2% av världsekonomin

Apples ekosystem omsätter just nu 12,41 biljoner kronor (US$1.123T), en fördubbling sedan 2019.

2025 beräknas omsättningen av varor och tjänster via Apples ekosystem uppgå till över 24,32 biljoner kronor (US$2.2T)

BNP för hela världen beräknas 2023 till 1160,71 biljoner kronor (US$105T). Apples ekosystem kommer alltså stå för 2% av hela världens ekonomi.

Det är en fantastisk marknad – om man vet hur man ska göra.

Därför erbjuder Malmö Yrkeshögskola i höst en kort distansutbildning i Moderna Programspråk för den som kan programmera men som vill lära sig utveckla för Apples och Googles ekosystem.

Utbildningen är godkänd, kostnadsfri och ger rätt till studiestöd, eller så fortsätter du jobba samtidigt som studierna.

Läs mer och anmäl dig idag på http://my.se/mp


Källa: Analysis Group https://www.apple.com/newsroom/pdfs/the-continued-growth-and-resilience-of-apples-app-store-ecosystem.pdf