Anckargripsgatan 3 i Malmö

APPLE PASSERAR ANDROID I USA, IPHONE ÖKAR PÅ MÅNGA MARKNADER

Under sista kvartalet 2014 ökade försäljningen av iPhone markant och i USA stod iPhone för 47.7% mot mobiler med Android som stod för 47.6%. Windows Phone står kvar och trampar kring 3.8% och Blackberry är nästan helt utplånat med 0.3%. Övriga smartphones 0.6%.

Trenden håller i sig med försäljningsökningar för iPhone även i Europa där iPhone ökade med 6.2% medan Android minskade med -3.8%. Android leder fortfarande i kontinentala Europa med 66.1% andel av försäljningen, men det enda större europeiskt land där Android ökade sin andel av försäljningen var Italien. På den brittiska marknaden ökade iOS med 13.1 procent.

— Det spelar ingen roll för oss, studenterna på Malmö Yrkeshögskola lär sig givetvis alltid producera för både iPhone och Android, säger rektor Claes Magnusson, men konstaterar att många bedömare och experter nog haft fel när de räknat ut Apple alldeles för tidigt.— I många projekt, både officiellt redovisare och privata, ser vi hur iPhone och iPad ofta står för 80% eller mer av intäkterna och DET är i högsta grad viktig kunskap för våra studenter, konstaterar Claes.
Interaktiv karta kan ses på www.kantarworldpanel.com/global/smartphone-os-market-share/intro och en sammanfattning av rapporten på www.kantarworldpanel.com/global/News/Apple-iOS-leads-US-OS-share-for-the-first-time-since-Q4-2012


All utbildning på Malmö Yrkeshögskola är strikt agnostisk och skolan lägger 49% på iOS (iPhone och iPad) och 49% på Android just för att alla studenter ska bli flerspråkiga. Och ytterligare några procent på Blackberry, Windows Phone, Sailfish och andra system, för att hålla alla dörrar öppna.

Utbildningarna på Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola är kostnadsfria och ger rätt till studiemedel från CSN. ”Programmerare iPhone och Android” samt ”Mobil Handel” planeras starta måndagen den 31 augusti 2015 och är ett år långa med 10 veckor arbetsplatsförlagd utbildning (LIA). Sista ansökningsdag blir söndagen den 24 maj. Mer information kommer publiceras på my.se och skyh.se