Anckargripsgatan 3 i Malmö

Dags vända på resonemanget!

– Det är mycket som idag anses vara ”Data/IT” men som egentligen tillhör andra yrkesgrupper. Men nu är det dags vända på resonemanget. Det är yrkesrollen och yrkeskunskapen som är den primära domänkunskapen och ”Data/IT” något vi kan lägga till. Vi kan och ska inte göra tvärt om.

Malmö Yrkeshögskolas rektor Claes Magnusson avslutningstalar på nätverksträffen PRINT NEXT 22 och går igenom några av de nya affärsmöjligheter som följer den snabba tekniska utvecklingen.

Efteråt följde diskussioner med företagare och leverantörer om möjligheten att starta Grafiska Yrkeshögskolan för att säkerställa tillgång på den spetskompetens som är en viktig pusselbit för en affärsmässig utveckling och förstärkning av grafisk industri.

Detta kan ske med hjälp av korta yrkeshögskoleutbildningar, på deltid och distans, i kombination med nya möjligheter till studielön (lön, inte lån) för de medarbetare som vill vidareutveckla sina yrkeskunskaper.

– Det krävs att arbetslivet ställer upp och deltar i ledningsgrupp, bidra med kunskapp och erfarenhet, anordnar arbetsplatsförlagd utbildning (LIA) och deltar vid examination, men det är ett fantastiskt roligt och givande uppdrag, lovar Claes Magnusson.

Alla som vill hjälpa till, liten som stor, för att ta hem dessa nya kunskaper och de nya affärsmöjligheterna, kontakta Grafiska Yrkeshögskolaninfo@remove-this.gy.remove-this.se


Grafiska Yrkeshögskolan är en systerskola till Malmö Yrkeshögskola som är kvalitetscertifierad av Almega Utbildningsföretagen, uppfyller ISO 9001/14001, 26000 samt 56002 och har högsta kreditvärdighet hos UC (guld klass 5), Syna (5 stjärnor) och Creditsafe (5 stjärnor). Vi är koldioxidneutrala sedan 2016 och arbetar aktivt med tre mål och åtta delmål i Agenda 2030. Vi har i 30 år drivit på för utbildning vi vet kommer vara till stor nytta för den studerande och för arbetslivet.


Ur Tillväxtverkets och UKÄs rapport Främjande av digital spetskompetens:

Regeringsuppdraget föreslår insatser som innebär att individer ges möjlighet att kompetensväxla sig till ett IT-yrke, men som även skapar synergier mellan redan upparbetade domänkunskaper och nyvunna IT-kunskaper.

Möjligheter till sådan kompetensväxling bör ske genom att bredda utbudet av utbildningar som tar till vara individers redan uppbyggda kompetenser och kompletterar dessa med IT-relaterade kompetenser.

Utbildningar bör utformas så att individen efter avslutad utbildning – i den mån det är möjligt och relevant – kan arbeta i skärningspunkten mellan IT och en viss sektor.

Regeringsuppdraget ser att både lärosäten och yrkeshögskolan har viktiga roller i detta arbete.

Läs hela rapporten på https://digitalspetskompetens.se