Anckargripsgatan 3 i Malmö

Datatransformation, Moderna Programspråk och TikTok Marketing!

Malmö Yrkeshögskola och Stockholms Yrkeshögskola har på uppdrag av arbetslivet valt ut, utvecklat och ansökt om beviljande för nya korta utbildningar inom yrkeshögskolan. Till skillnad från de vanliga längre utbildningarna är dessa korta inriktade mot de som redan har arbete men vill vidareutveckla sig med nya kunskaper i sin yrkesroll. Därför genomförs dessa korta utbildningar flexibelt på distans och halvfart.

– Av ett tjugotal olika förslag från arbetslivet, valde vi ut tre nya och en befintlig som vi hoppas få beviljade i april i år, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola och Stockholms Yrkeshögskola. Det är tufft välja bland många bra önskemål, men vi är en liten skola och vi fokuserar på ansökningar för utbildningar vi verkligen tror på och där vi vet att kunskaperna kommer till stor nytta, både för den studerande och för arbetslivet.

Alla utbildningar är kostnadsfria och ger rätt till studiemedel om så behövs.

NYA UTBILDNINGAR

DATATRANSFORMATION (70 YH-poäng) riktar sig till de som snabbt, säkert och effektivt behöver lära sig transformera data, flytta information från ett system till ett annat med hjälp av API, webhooks och programvaror som Zapier och ScriptKit.

MODERNA PROGRAMSPRÅK (60 YH-poäng) syftar till att underlätta för de som idag arbetar med traditionell programmering att uppdatera sina kunskaper så att de även kan arbeta med utvecklingsverktyg, plattformar och metoder som gäller för nya och moderna programspråk som exempelvis Swift och Kotlin. Fokus ligger på de nya utvecklingsmiljöerna, plattformsvillkor samt UX/UI och inte på själva programmeringen.

TIKTOK MARKETING (60 YH-poäng) ger kunskaper för att nå ut till den otåliga generationen med sina krav på allt snabbare och effektivare kommunikation. Gamla plattformar utmanas och byts mot allt snabbare kommunikation. Exempel på plattformar som ingår i utbildningsplanen är TikTok, Discord och Reddit.

E-HANDEL FÖR FYSISKA BUTIKER (90 YH-poäng) är sedan flera år tillbaka en favorit  för yrkesverksamma butiksinnehavare eller -anställda som vill komplettera med praktiska och lönsamma kunskaper för att utveckla sin e-handel i kombination med den fysiska butiken. Utbildningen fungerar även för yrkesverksamma inom tjänste- och besöksnäring.

KUNSKAPSREVISORER

En nyhet är att varje yrkeshögskoleutbildning ska ha en fristående ”person med yrkeserfarenhet”. Malmö Yrkeshögskola och Stockholms Yrkeshögskola är stolta över att kunna presentera följande mycket skickliga partners som åtagit sig axla ansvaret för dessa utbildningar:

Datatransformation – CHRISTIAN LANDGREN, utnämnd till en av Sveriges bästa programmerare och en av Sveriges fem mest inflytelserika inom tech samt initiativtagare till Sweden API Award.

Moderna ProgramspråkERIK HELLMAN, en av Europas skickligaste utvecklare och av Google utnämnd till Android developer expert. Har arbetat med Ericsson, AstraZeneca, Sony Mobile, Spotify, ICA och H&M.

TikTok MarketingSOFIA BIRKHOFER MAGNUSSON med 25 års erfarenhet av praktisk och uppgiftsbaserad informationshantering och högeffektiv kommunikation.

e-handel för fysiska butikerKARSTEN DEPPERT som har grundat Mindpark samt E-commerce Park of Sweden och har mycket omfattande kunskaper kring handel, mobil handel och e-handel.

TACK

Malmö Yrkeshögskola och Stockholms Yrkeshögskola tackar ödmjukt alla er som deltagit i workshops, videokonferenser och på andra sätt bidragit till utvecklingen av dessa utbildningar. Det har kostat er tid och ork att dela med er av era kunskaper vilket ni alla har gjort eftersom ni drivs av en vilja att ge både studerande och arbetslivet nya chanser utvecklas och bättre ta tillvara på de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen.

Myndigheten för yrkeshögskolan väntas fatta beslut om vilka korta utbildningar som beviljats torsdagen den 19 maj. Mer information kommer då publiceras på MY.SE och SYH.SE och du kan också maila oss på info@remove-this.my.remove-this.se eller info@remove-this.syh.remove-this.se så håller vi dig uppdaterad med mer information. Alla utbildningar är kostnadsfria och ger rätt till studiemedel om så behövs.

LÅNGA UTBILDNINGAR MED START 2023

Nu startar arbetet med att ta fram ansökningar för de längre utbildningarna som planeras starta hösten 2023, 2024 och 2025. Vill du vara med i detta arbete, komma med förslag till utbildning för kunskap som verkligen behövs i arbetslivet, eller ställa upp med material, övningar, vara med i ledningsgrupp eller bli gästföresläsare, är du hjärtligt välkommen kontakta oss på framtid@remove-this.my.remove-this.se så återkommer vi med inbjudan till diskussioner och workshops.

Malmö Yrkeshögskola och Stockholms Yrkeshögskola är små skolor som fokuserar stenhårt på ny kunskap för att bättre kunna tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen. Vi är små och innovativa men saknar de resurser de stora skolkoncernerna och kommunerna har för konsulters, marknadsföring och telemarketing och därför är din hjälp mycket viktig för att arbeta fram dessa tillväxtutbildningar inom nya områden. Maila framtid@remove-this.my.remove-this.se om du vill vara med!