Anckargripsgatan 3 i Malmö

DEN STÖRSTA SATSNINGEN SEDAN YRKESHÖGSKOLAN SKAPADES

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade regeringens budgetproposition för 2018 vid onsdagens pressträff på Malmö Yrkeshögskola.

Det konstaterades att Sverige nu har den högsta sysselsättningen sedan 1992 med en fortsatt hög tillväxt, även per capita. Sysselsättningsgraden är den högsta som någonsin uppmätts i ett EU-land. Statsskulden betalas av och hamnar på lägsta nivån sedan 1977.

Detta ger bland annat utrymme för satsning på yrkeshögskolan. Fullt utbyggd omfattar satsningen totalt 920 miljoner kronor vilket motsvarar 14 000 platser inom yrkeshögskolan 2022. Det är den största satsningen sedan yrkeshögskolan skapades, menade Ylva Johansson.


Efter pressträffen vidtog diskussion med tre av skolans tidigare studerande, Ove Klintman som utvecklat Tyra-appen, Madjid Mahdjoubi, digitalchef på Orbital Systems, Bill Mårtensson, apputvecklare på Magic Technology samt Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

Under diskussionen framhöll representanterna hur bra yrkeshögskolan fungerar, vilken stor tillgång yrkeshögskolan och dess studerande är för snabbt växande företag i regionen och poängterade vikten av frihet och flexibilitet inom yrkeshögskolan för att snabbt reagera på den påverkan digitaliseringen medför inom snart sagt alla yrken och branscher och de förändrade behoven.

— Arbetsmarknadsministern har en speciell plats i yrkeshögskolans historia eftersom hon som skolminister i proposition 1995/96:145 föreslog den försöksverksamhet som så småningom skulle bli yrkeshögskolan, berättar Claes Magnusson.

Redan i förslaget för 22 år sedan beskrevs branscher med stora behov av kvalificerad yrkeskompetens som handel, turistnäring och telekommunikationsindustri.

— För oss på Malmö Yrkeshögskola som idag utbildar inom just Mobil Handel, Digital Besöksnäring och Programmering iPhone och Android, kan vi inte annat än konstatera att yrkeshögskolan behövs och att vi ivrigt ser fram emot de möjligheter en ökad satsning på yrkeshögskolan innebär, menar Claes Magnusson.


(Trivia: Det noterades att Ylva Johansson använder en svart Apple Watch. Andra statsråd med Apple Watch är socialminister Annika Strandhäll som har en vit.)


Regeringens pressmeddelande om pressträff på Malmö Yrkeshögskola 
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/ylva-johansson-presenterar-hostbudgeten-i-malmo/

Regeringens pressmeddelande om yrkeshögskolan www.regeringen.se/artiklar/2017/09/regeringen-satsar-stort-pa-yrkeshogskolan/

Vill du veta mer om Myndigheten för Yrkeshögskolan se myh.se och utbudet av yrkeshögskoleutbildningar se yrkeshogskolan.se

För mer information om Malmö Yrkeshögskola, se my.se eller ring 0200-210 999.