Anckargripsgatan 3 i Malmö

Digitala signaturer på Malmö Yrkeshögskola

Nu kan våra studerande godkänna via Mobilt BankID.

Malmö Yrkeshögskola har allt fler studerande på distans och låter därför de studerande kunna sköta det mesta hemifrån för att undvika onödiga resor, speciellt under den rådande samhällssituationen.

Från och med i år 2021 kan de studerande signera regler och andra handlingar enkelt via sin mobil och Mobilt BankID.

– Självklart ska vi leva som vi lär, konstaterar utbildningsledare Marie Bjelksäter. Det är en trygghet, både för den studerande och för skolan att vi vet att samtliga tagit del av skolans regler och annan information.

Skolans regler innehåller ansvar, närvaro, kommunikation med skolan, åsikter och betyg, kostnader, immaterialrätt, studieuppehåll, studieavbrott, fusk, kränkande behandling och avstängning. Reglerna har även blivit uppdaterade för att täcka även den som är under 18 år och studerar hos oss med hjälp av Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 3 kap 4 §.

För den som inte kan eller vill signera med Mobilt BankID erbjuder skolan givetvis andra alternativ. För ytterligare information, kontakta skolan på info@my.se eller 0200-210 999.

– – –

Bakgrund: Lag (2009:128) om yrkeshögskolan § 19 reglerar hur studerande på yrkeshögskolan får avskiljas, men denna del av lagen gäller endast utbildningar som arrangeras av staten, en kommun eller en region. Därför behöver vanliga yrkeshögskolor komplettera med egna regler, men ofta även med rekommendationer vad gäller samröre med arbetslivet, licenser och annat.