Anckargripsgatan 3 i Malmö

Din reella kompetens viktigare än dammiga pappersbetyg.

För att komma in på yrkeshögskolan ställs ofta krav på särskilda förkunskaper, ett visst gymnasiebetyg i ett eller flera ämnen som engelska, matte eller programmering.

Men Malmö Yrkeshögskola bedömer alltid ”…eller motsvarande”. Många av våra studerande är kring 30 och under de tio-femton år som gått sedan gymnasiet har mycket hänt, några har läst vidare, jobbat eller suttit sena nätter och lärt sig själv med hjälp av Internet, vänner eller kunder.

Din reella kompetens, det du kan och behärskar idag, din vilja lära dig nytt och efter utbildningen få ett jobb, är för oss ofta viktigare än ett dammigt pappersbetyg som inte alls visar den person du är idag.

Malmö Yrkeshögskola kan till och med helt bortse från betyg när vi ser att en studerande kommer ”kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för” som det står i yrkeshögskolans förordning.

Tillhör du denna grupp studerande ska du berätta detta för oss när du gör din ansökan till Malmö Yrkeshögskola på https://my.se/piaxi så kommer någon från vår ledningsgrupp att ta kontakt med dig för att säkerställa att du har rätt förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Välkommen! Du räknas.