Anckargripsgatan 3 i Malmö

EU AVSKAFFAR ROAMINGAVGIFTER

EU avskaffar roamingavgifter för mobil telefoni och data 15 juni 2017.

Konsumenter ska från och med sommaren 2017 enbart behöva betala vad de normalt betalar i sitt hemland för samtal, SMS, MMS och datatrafik.

— Detta kan bli en befrielse för oss i Europa, säger Malmö Yrkeshögskolas rektor Claes Magnusson och pekar på att amerikanska konsumenter har samma taxa oavsett om de kommunicerar från Florida eller Seattle.

En enhetlig taxa över hela Europa underlättar utveckling och användning av nya mobila produkter och tjänster som annars begränsats av förlegade nationsgränser eller i värsta fall resulterat i mycket höga mobilräkningar.

— Innan jag skålar för Bryssel vill jag dock se hur detta hanteras av operatörerna som säkerligen inte vill släppa lukrativa överpriser för roaming, säger Claes Magnusson, och oroas över möjligheten att operatörer kommer försöka ta ut kostnader på nya sätt eller försöka strypa hastigheter och på annat sätt begränsa trafiken.

EU inför samtidigt strikta regler för full nätneutralitet med syfte att säkerställa ett jämställt Internet. Åtgärderna ingår i EUs arbete för en rättvis europeisk digital marknad.

europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm