Anckargripsgatan 3 i Malmö

FÖRSTA AI-KULLEN KLARA!

Den första klassen studerande har nu avslutat Malmö Yrkeshögskolas utbildning AI-driven innehållsproduktion som är en distanskurs på 60 YH-poäng (12 veckor) där de studerande fått bygga på sina befintliga kunskaper med de senaste tekniska möjligheterna.

– Detta är nog en av de mest populära utbildningar vi arrangerat och den ligger verkligen rätt i tiden, säger Marie Bjelksäter, utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola. Redan innan start hade vi sökande som räckt till både två och tre klasser, men Myndigheten för yrkeshögskolan ville tyvärr inte bevilja mer än en klass.

Av de 35 studerande vi beviljades, fullföljde 36 utbildningen. Fullföljandegraden ligger därför på rekordhöga 103%, detta eftersom vi gjorde ett överintag, förklarar Marie Bjelksäter vilket också tas som ett bevis för utbildningens höga kvalitet med några av landets mest skickliga lärare och föreläsare.

Samtliga korta kurser på Malmö Yrkeshögskola hålls som flexibel distans för att det ska vara möjligt fortsätta arbeta samtidigt med studierna. Detta innebär att alla lektioner kan följas live men också ses i efterhand. Därmed saknas klassfoto, men DALL·E 3 har försökt tolka ”make a picture with incredible happy students between 20 and 30 years old with computers and mobile phones in a classroom, in 2400×1254″.

I januari får vi besked om vi får starta nya framtidsutbildningar inom content, utveckling och artificiell intelligens. En kortare variant av AI-driven innehållsproduktion erbjuds också som en produktionsinriktad företagsutbildning för den arbetsgivare som vill att medarbetarna ska bli ännu bättre på att tillvarata de nya möjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen.

Kontakta info@my.se eller ring 0200-210 999 för mer information.