Anckargripsgatan 3 i Malmö

Grattis Karl Emil!

Karl Emil Nikka nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2021

Malmö Yrkeshögskola gratulerar Karl Emil Nikka som nominerats till Årets Säkerhetsprofil 2021. Karl Emil arbetar som föreläsare, rådgivare och utbildare i frågor som rör säkerhet, användarvänlighet och ny teknik.

– Vi är inte förvånade över nomineringen eftersom Karl Emil inte bara är otroligt kunnig inom säkerhet utan även har en stark vilja att pedagogiskt lära ut och dela med sig av sin djupa kunskap i dessa frågor, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Karl Emil Nikka sitter i ledningsgruppen för Malmö Yrkeshögskola tillsammans med andra representanter från arbetslivet i Malmö och Skåne.

Enligt yrkeshögskoleförordningens fjärde kapitel ska alla yrkeshögskoleutbildningar styras av en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet och med ett övergripande ansvar för att utbildningarnas mål uppfylls.

För mer information om Karl Emil Nikka, läs mer på https://nikkasystems.com och om nomineringen till Årets Säkerhetsprofil på https://www.aktuellsakerhet.se/karl-emil-nikka-nominerad-till-arets-sakerhetsprofil-2021/

Foto: Ulf Edvinsson