Anckargripsgatan 3 i Malmö

Kompetensutveckling för yrkesverksamma allt viktigare!

Swedsoft släpper idag en rapport till forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020 där mjukvarans roll för svensk ekonomi tydliggörs.

I rapporten ges förslag på vad föreningen, med medlemmar från näringsliv, akademi och offentlig sektor, ser behöver göras för att säkra fortsatt svensk konkurrenskraft.

Bland de 42 från arbetsliv och högre utbildning som står bakom rapporten finns Malmö Yrkeshögskolas rektor Claes Magnusson.

– Den tekniska utvecklingen går snabbt och de kunskaper man fick för 20-30 år sedan räcker inte idag när nya aktörer, produkter och tjänster kräver ny kunskap i nya verktyg, konstaterar Claes Magnusson.

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara och mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.

– Japansk IT-industri tappade mot USA i slutet av 90-talet eftersom de inte tillräckligt snabbt insåg hur mjukvarans betydelse ökade. Vi står idag inför samma problem när de stora bygger plattformar med miljardvärderingar genom appar och ekosystem.

Malmö Yrkeshögskola har under flera år pekat på behovet av kompetensutveckling för redan yrkesverksamma genom bland annat sitt arbete med MY24 – korta distansutbildningar i nya programspråk som Swift och Kotlin för yrkesverksamma. Även visionära programspråk som Q# för programmering av kvantdatoremulatorer har föreslagits.

– Tyvärr anser Myndigheten för yrkeshögskolan att denna typ av utbildningar inte är något som behöver prioriteras. Därför försöker vi finna alternativa vägar för att i alla fall lösa vår lilla men viktiga pusselbit för de yrkesverksamma som vill uppgradera sina kunskaper för att kunna tillvarata nya affärsmöjligheter som följer med den snabba utvecklingen, säger Claes Magnusson.

I rapporten beskrivs ytterligare förslag, bland annat stipendier till utvalda mjukvaruutbildningar, ta tag i den sneda könsfördelningen till många av de datavetenskapliga utbildningarna, forskning och innovation som möter industrins behov samt förslag på̊ större forskningsprogram varav ett på lång sikt om minst 15 år.

Rapporten finns att läsa på https://www.swedsoft.se/2019/09/04/kan-sverige-vara-varldsledande-pa-mjukvaruutveckling-och-forskning-i-framtiden/

Malmö Yrkeshögskolas ursprungliga förslag finns på http://my24.se men avslogs tidigare i år av Myndigheten för yrkeshögskolan.