Anckargripsgatan 3 i Malmö

Kritik från Myndigheten

Är ettor och tvåor godkända betyg?

Myndigheten för yrkeshögskolan har riktat kritik mot Malmö Yrkeshögskola vad gäller bedömning av ett äldre gymnasiebetyg (före 1994). Malmö Yrkeshögskola har ändrat sina rutiner för att liknande problem inte ska uppkomma och Myndigheten har därefter avslutat ärendet utan vidare åtgärd.

Vid en sen antagning till utbildningen Digital Turism uppstod en diskussion i ledningsgruppen om hur äldre sifferbetyg räknas i fråga om huruvida den sökande kunde anses ha grundläggande behörighet enligt Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 3 kap då den sökande hade betyget 1 i Svenska.

Ledamöter i ledningsgruppen för Malmö Yrkeshögskola tvekade inför om betyget 1 styrker att den sökande skulle ha grundläggande behörighet. Betyget 1 och 2 i de gamla sifferbetygen mellan 1962-1994 anses ofta motsvara ”underkänt”.

Därför bad utbildningsledaren den sökande om komplettering med CV och arbetsreferenser för att i stället göra en antagning i enlighet med §4 YHF men då hade den sökande redan tröttnat på oss och bett att få avbryta ansökningsprocessen.

Myndigheten för yrkeshögskolan har inte publicerat någon vägledning i bedömning av äldre sifferbetyg, utan konstaterar att ”bedömning får göras från fall till fall” om den sökande kan ”anses ha grundläggande behörighet”.

— Som rektor och ytterst ansvarig för skolans beslut, informerade jag de som arbetade med antagningen att Universitets- och Högskolerådet valt att anse alla äldre sifferbetyg i Svenska och Engelska utfärdade 1994 eller tidigare som godkända, även betygen 1 och 2, säger Claes Magnusson. Detta gäller under vissa förutsättningar och dessutom kommer reglerna skärpas sommaren 2021.

Malmö Yrkeshögskola har valt att följa UHRs rekommendationer i frågan om tillträde med äldre sifferbetyg, vilket kommer fastslås på nästa ledningsgruppsmöte.

— Vi har dessutom bett den sökande om ursäkt. Oavsett vem som gjort fel, har alla sökande rätt till en konsekvent bedömning från vår sida, avslutar Claes Magnusson. Vi förtydligar även våra regler på ansökningssidorna för att underlätta för alla.

Malmö Yrkeshögskola har även begärt att Myndigheten för yrkeshögskolan ska klarlägga frågan om bedömning av äldre sifferbetyg i nästa version av myndighetens