Anckargripsgatan 3 i Malmö

Malmö Yrkeshögskola klar för ISO 9001 och ISO 14001

– Vi vill alltid göra rätt – även när ingen tittar, säger Marie Bjelksäter, utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola. Sedan några år tillbaka är Malmö Yrkeshögskola dessutom kvalitetscertifierad av Almega Utbildningsföretagen samt medlem i SiQ (Swedish Institute for Quality).

Genom vår kvalitetspolicy tar Malmö Yrkeshögskola ett helhetsansvar genom att ställa mycket höga krav på oss själva, underleverantörer och partners. Vi förebygger kvalitetsbrister, åtar oss att alltid uppfylla lagar, förordningar och föreskrifter och strävar mot ständig förbättring genom systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter. På så sätt styr, leder och utvecklar vi den genomgripande kvaliteten i allt arbete med alla våra utbildningar.

Malmö Yrkeshögskola har kollektivavtal, är medlem i Almega Utbildningsföretagen, har högsta kreditvärdighet hos alla institutioner, är koldioxidneutral och arbetar med fem mål och åtta delmål i den Globala Agendan. Vi är också partner till eller medlem i ett tjugotal tillväxtfrämjande organisationer, bland andra IVA, Swedsoft och Ilera. Malmö Yrkeshögskola arbetar också aktivt med att utveckla utbildningsformen ytterligare genom samtal, föreläsningar och påverkansarbete.

– – –

Läs mer om oss på https://my.se/om-oss
Malmö Yrkeshögskola är ett registrerat särskilt företagsnamn för Sveriges Yrkeshögskola AB