Anckargripsgatan 3 i Malmö

MISSA INTE DIN CHANS ATT BLI EN AWESOME CONTENT PRODUCER!

1.5 ÅR, 300 YH-Poäng, Malmö

Hur får vi bäst ut information, reklam, nyheter och kunskap i en värld där konkurrensen är stenhård med allt annat som är tillgängligt i den mobilskärm som är det första vi ser på morgonen och det sista vi ser på kvällen?

Sök direkt här på my.se

Till hösten startar vår yrkeshögskoleutbildning till Content Producer, speciellt framtagen för dig som vill bli expert på att snabbt och effektivt få ut information, reklam, nyheter och kunskap i alla kanaler genom att arbeta cross mobile med appar, frontend och sociala medier med nya former av text, bild, ljud, video och infografik samt AR, VR, MR.

Den tekniska utvecklingen ger helt nya och avancerade möjligheter. Fånga ppmärksamheten med förstärkta verkligheter på Insta och Youtube, virtuella verkligheter med Oculus och blandade verkligheter med Hololens och Magic Leap. Informationsfyrar som följer och ger hjälp i rätt tid, på rätt plats och i rätt form. Artificiell intelligens ger miljarder smarta val dygnet om. Nya affärsmöjligheter när användarna tar upp sin mobil 200 gånger per dygn och därmed kan nås av nya budskap på nya sätt.

Yrkeshögskoleutbildningen till Content Producer är till för den som vill kunna och inte bara veta. Senaste publiceringssystemen, cross mobile-publicering, avancerad versionshantering och nya produktionssätt för text, bild, ljud, video och infografik, modern typografi, kommersialisering och monetisering, komprimeringsteknik, mobil interaktionsdesign med nya animerings- tekniker, nya arbetssätt för front- och backend, tillgänglighetsfrågor och givetvis appar, appar och appar.

En utbildning för den som vill kunna och inte bara veta.


Yrkeshögskoleutbildningen till Content Producer är tre terminer (1,5 år, 300 YH-poäng) där den avslutande terminen är arbetsplatsförlagd (LIA).

Utbildningen är kostnadsfri och ger rätt till CSN. För att få tillträde till utbildningen krävs att du har en gymnasieexamen med lägst betyg E i Engelska 5, Matematik 2 a/b/c samt Programmering 1 – eller annan motsvarande kunskap. Maila info@my.se eller ring oss på 0200-210 999 för mer information.

Utbildningen genomförs normalt två heldagar i veckan i klassrum, men alla lektioner spelas in och är åtkomliga under hela studietiden.


Efter utbildningen kan du jobba som Content Producer med:

  • Text, bild, ljud, video och infografik
  • Publicering i sociala och digitala medier
  • Kommersialisering och monetisering
  • Streaming och produktion av AR, VR och MR
  • Frontend samt Apputvecklare

Läs mer om Malmö Yrkeshögskola och ansök till våra utbildningar på my.se där du också kan hämta hem informationsblad om alla våra utbildningar eller ring 0200-210 999 och boka ett personligt samtal.

Sök senast den 28 maj på my.se eller maila info@my.se


Är du nyfiken på våra nya yrkeshögskoleutbildningar till apputvecklare, content producer eller inom mobil handel? Kom till våra informationsmöte där vi berättar om utbildningarna och besvarar alla frågor om hur antagningen går till.

Curious about our vocational programmes in App development for iPhone and Android, Content Production and Mobile Commerce? Join one of our information sessions! They’re a great opportunity to hear about the programmes first-hand and get all your application questions answered.

Malmö tisdagen den 9 maj
12:00-13:00 www.facebook.com/events/1912898068979691/
17:00-18:00 www.facebook.com/events/747819425378866/
MINC, Anckargripsgatan 3, Malmö

Lund onsdagen den 10 maj
12:00-13:00 www.facebook.com/events/1449290988468012/
17:00-18:00 www.facebook.com/events/211602139337355/
IDEON Agora, Scheelevägen 15, Lund

Helsingborg torsdagen den 11 maj
12:00-13:00 www.facebook.com/events/1914881378747418/
17.00-18:00 www.facebook.com/events/294151241017580/
Mindpark, Bredgatan 11, Helsingborg. Dessa möten kommer också sändas via Facebook Live för dig som inte finns på plats.

Läs mer på my.se där du också kan skicka in din ansökan direkt
my.se • info@my.se • 0200-210 999