Anckargripsgatan 3 i Malmö

NORDIC FE:MALE INVEST SUMMIT

Malmö Yrkeshögskola fortsätter slåss för kvinnors lika tillgång till yrkesutbildning på alla nivåer.

Den snabba digitaliseringen påverkar alla yrken och branscher och kunskaper om ny teknik måste öppnas upp för alla, inte bara de med teknisk bakgrund.

På så sätt kan vi bättre tillvarata nya affärsmöjligheter som följer den snabba tekniska utvecklingen och stärka kvinnors position som entreprenörer..