Anckargripsgatan 3 i Malmö

NYHET: Appmarknaden upp 28%, iPhone nu störst i USA

Vill du vara med? Ansök idag på MY.SE

Efterfrågan på programmerare för iPhone och Android är fortsatt stark. Behovet har ökat med 28% de senaste åren och pandemin har inneburit att allt fler tjänster måste bli tillgängliga mobilt. Idag arbetar 140.000 i Sverige och 70.000 i Danmark med utveckling av mobilappar.

Lönsamheten ökar på grund av att iPhone växer och går förbi Android på många marknader, exempelvis USA och Japan, men blir också allt starkare i Europa. I USA har nu Apples iOS en marknadsandel om 53,66 procent medan Android ligger på 46 procent. 0,35 procent använder mobiler med annat operativsystem.

Att iPhone blir större än Android är jobb- och affärsmässigt intressant då iPhoneägare-spenderar mer pengar på köp genom mobilen. Förra året omsattes det mer varor och tjänster genom Apples App Store än hela Sveriges BNP, alltså värdet av alla varor och tjänster som produceras i Sverige under ett år. Adderar vi Android med dess varianter, är appmarknaden nu ungefär som Spaniens BNP.

Den som vill vara med på tåget kan söka till Programmerare iPhone och Android på Malmö Yrkeshögskola. Utbildningen startar den 6 september, är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfri och ger rätt till studiemedel enligt CSNs villkor. Läs mer på MY.SE eller ring 0200-210 999 eller messa för mer information.

Framtiden tillhör den som kan och inte bara vet.