iPhone 12 Pro nu på Malmö Yrkeshögskola!

Men ni hade väl inte förväntat er något annat?


Enheter som iPhone 12, iPhone 12 Pro och annan ledande teknik tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola och arbetslivet för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer.

Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

News date menu

News tag menu