Anckargripsgatan 3 i Malmö

Sök nu till höstens nya apputbildning!

Malmö Yrkeshögskola arrangerar för fjortonde gången den mycket populära yrkeshögskoleutbildningen Programmerare iPhone och Android. Nu uppdaterad med praktisk AI, plattformsoberoende design samt utveckling för VisionPro!

Du får lära dig bygga riktiga appar som arbetslivet efterfrågar. Utbildningen är 1,5 år där sista terminen är arbetsplatsförlagd (LIA) och avslutas med examensarbete. Utbildningen är tuff med intensiva studier men den som anstränger sig kan få sin belöning i mycket attraktiva jobb i många olika och spännande branscher.

Utbildningen är godkändkostnadsfri och ger rätt till studiestöd – inklusive det nya omställningsstudiestödet.

Anmäl dig redan idag! Maila info@my.se eller ring 0200-210 999 för mer information.

Vi börjar måndag den 9 september 2024 och slutar fredag den 14 november 2025