Anckargripsgatan 3 i Malmö

Swedsoft: Digital Spetskompetens – Så tar vi nästa steg!

Ny rapport om hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige kan utvecklas.

Swedsoft har nu släppt sin nya rapport DIGITAL SPETSKOMPETENS – SÅ TAR VI NÄSTA STEG med ett antal förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige kan utvecklas både på kort- och lång sikt.

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft med medlemmar från företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Swedsoft arbetar för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.

Bland förslagen i rapporten finns ett individbaserat stöd till digital kompetensutveckling kanske i form av en tech-check på 10.000 kronor att användas för egen utveckling, kanske som ett skatteavdrag för kompetensutveckling.

Swedsoft stärker dessutom kravet på Myndigheten för yrkeshögskolan att erbjuda vidareutveckling för de som är i arbetslivet, vilket idag är ett stort hål i utbildningskartan.

Swedsoft vill specifikt stimulera utbudet av korta utbildningar (3-6 månader) inom nischade områden, exempelvis olika programmeringsspråk. Detta är något Malmö Yrkeshögskola har slagits för under många år.

Swedsoft stöder också iden om att digitaliseringen slår igenom i hela samhället och därmed behövs i alla utbildningar. Digital kompetens och inte minst digital spetskompetens är föränderligt och kräver livslångt lärande för att säkerställa kontinuerlig fortbildning.

Bland de som står bakom rapporten finns företrädare för Mälardalens Högskola, Linnéuniversitetet, Malmö Yrkeshögskola, Blekinge Tekniska Högskola, Teknikföretagen, Linköpings Universitet, AB Volvo, AB SKF, RISE, Ideon, LTH, Högskolan i Halmstad och många andra som arbetar inom mjukvaruutveckling. Läs mer och hämta hem hela rapporten här https://www.swedsoft.se/2021/05/27/digital-spetskompetens-sa-tar-vi-nasta-steg/


PS. Ett av de utmärkta förslagen är att få igång mer verksamhetsnära undervisning, att ge redan yrkesverksamma möjlighet att arbeta deltid som lärare. Tyvärr kommer detta förslag falla i och med Skatteverkets tolkning att yrkesverksamma som delar med sig av sin kunskap ska straffbeskattas som personaluthyrning, i strid med Mervärdesskattelag (1994:200) 3 kap 8 §. Malmö Yrkeshögskola har redan gjort politikerna uppmärksamma på problemet och en lösning kommer förhoppningsvis snart.