Anckargripsgatan 3 i Malmö

Tillbaka till framtiden

Malmö Yrkeshögskola fortsätter klimatkompensera verksamheten med mer än det egna avtrycket. Det innebär att vi nu gjort rätt för oss från 2018 till idag men vår målsättning är att vi 2024 ska vara motsvarande koldioxidneutrala under hela vår verksamhet sedan starten 2010.

Men det räcker inte med att ”köpa sig fri”, speciellt inte för en så liten verksamhet som vår.

Vi försöker därför på olika sätt minimera vårt resande, väljer inventarier och utrustning med kvalitet som håller längre samt arbetar aktivt med fem mål och åtta delmål i den globala agendan – där inte bara vi utan även våra studerande och deras framtida arbetsgivare bättre kan utnyttja digitaliseringens möjligheter i sitt eget hållbarhetsarbete.
 

All information om vårt hållbarhetsarbete, klimatarbete och kvalitetspolicy hittar du på https://my.se/om-oss