Anckargripsgatan 3 i Malmö

URVALSPROV DEN 30 MAJ OCH 1 JUNI

Urvalsgrunder: För att kunna göra ett rättvist urval, kallas alla sökande till ett särskilt prov i logik och problemlösning samt affärsmannaskap. Detta prov kommer hållas tisdagen den 30 maj samt torsdagen den 1 juni. Resultaten av detta prov kommer avgöra vem som antas till utbildningen.

Du kommer få ett email med länk till provet. Har du sökt flera av våra utbildningar, räcker det med att du gör ett prov. Vissa frågor kommer värderas högre beroende på vilken eller vilka av de tre utbildningarna du sökt.

Har du frågor, maila info@my.se eller ring 0200-210 999