Anckargripsgatan 3 i Malmö

Välkomna Content Manager 2

Nu startar en ny klass med ivriga studerande! Välkomna!

Vi välkomnar 40 nya studerande till vår utbildning Content Manager!

De studerande kommer under två år lära sig arbeta praktiskt, kreativt och affärsmässigt med digitala strategier, målgrupps- och kanalanalyser samt ny teknik för att bäst ta ansvar för och kunna utveckla ett företags eller en organisations digitala informationsflöde.

De av er som letar efter medarbetare med nya kunskaper som kan ta ansvar för att digitala budskap skapas, publiceras, övervakas, analyseras och förbättras ska anmäla ert intresse för att ta emot en eller flera studerande för de arbetsplatsförlagda momenten (LIA). Maila Lia@my.se för mer information.