Anckargripsgatan 3 i Malmö

Vi är en del av arbetslivet!

Yrkeshögskolan ska styras av arbetslivets behov – och dit räknas även entreprenörer och nystartade bolag. Dessa behöver ofta den spetskompetens inom ny teknik som de studerande från Malmö Yrkeshögskola tillhandahåller både under (LIA) och efter sin examen.

Därför är Malmö Yrkeshögskola medlem i Lunds NyföretagarCentrum.

Sedan tidigare arbetar Malmö Yrkeshögskola nära MINC (Malmö Stads Inkubator), Drivhuset, Connect, Media Evolution, IDEON, ICHL (International Citizen Hub), Swedsoft och IVA samt stöder viktiga verksamheter som Ungas Möjligheter och Ung Företagsamhet.

Lunds NyföretagarCentrum och de nästan hundra stödföretag som finansierar merparten av verksamheten hjälpte under förra året 141 företag att komma igång i Lund. Detta är en tredjedel av samtliga nystartade företag i Lund.

– Genom våra diskussioner med både stödföretag och nystartade verksamheter får vi en unik inblick i vilka nya och verkliga kunskaper som behövs framåt, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola. Vi hjälper också några av våra studerande starta egna framgångsrika verksamheter.

51% av företagen startades av kvinnor, 45% av entreprenörer födda utomlands och cirka hälften av dessa av entreprenörer födda utanför EU.

– Lund är en spännande stad där vi fungerar som en katalysator. Vi fokuserar på multikompetens, att kunna kombinera traditionell domänkunskap med praktisk och i arbetet direkt användbar kunskap i de nya tekniska möjligheter som våra utbildningar erbjuder, säger Claes Magnusson.

För den som vill veta mer om Lunds NyföretagarCenter, gå till https://lnc.nu och för mer information om Malmö Yrkeshögskola, se https://my.se