Anckargripsgatan 3 i Malmö

Vi gratulerar våra apputvecklare!

Fortsatt hög examensgrad (92%)

Ledningsgruppen för Malmö Yrkeshögskola gratulerar alla nyexaminerade studerande från den nionde omgången av vår mycket uppskattade utbildning Programmerare iPhone och Android.

– Examinationerna, som utfördes av representanter från arbetslivet, visade på en mycket hög nivå på de studerandes kunskaper, konstaterar Marie Bjelksäter på Malmö Yrkeshögskola. Examensgraden är fortsatt hög med 92%, trots pandemi och restriktioner.

Ledningsgruppen beslutade dessutom att dela ut tre stipendier:

Årets Entreprenör: Erkan Beşaltı för att på ett föredömligt sätt förverkligat sin affärsidé.

Årets Zuckerberg: Subhi Hokan för att ha skapat grunden till ett socialt nätverk för receptsamlare.

С ОТЛИЧИЕМ: Vitaliy Beletskiy, skicklig programmerare, hög teknisk nivå med mycket avancerad kod. С отличием motsvarar summa cum laude, alltså högsta betyg.

Ledningsgruppen konstaterade också att det även detta år fanns gott om LIA-platser och att varje studerande kunde välja mellan många olika arbetsplatser. 

— Vi ser en kraftig efterfrågan på våra studerande. En av alla de arbetsgivare vi samarbetar med ringde och önskade för sin verksamhet få sju (7) studerande från oss, för LIA och för anställning, berättar Marie Bjelksäter.

Malmö Yrkeshögskola konstaterar att efterfrågan allt mer är spridd över hela arbetslivet, inte bara inom traditionell databransch. Bland de som efterfrågar apputvecklare från Malmö Yrkeshögskola återfinns handels- och besöksnäring, finans, transport- och logistik, tillverkning, förpackning- och grafisk industri samt energi.


Nästa klass apputvecklare startade i september och den arbetsplatsförlagda utbildningen börjar under april 2022. Den arbetsgivare som vill erbjuda plats under 20 veckor för någon eller några av våra studerande kan maila LIA@my.se eller ringa 0200-210 999.