Anckargripsgatan 3 i Malmö

Amazon får 7.6 miljarder kronor i GDPR-böter

En ögonöppnare för många finansministrar?

E-handelsjätten Amazon åker på motsvarande 7.6 miljarder kronor i böter från EU för att ha brutit mot GDPR-reglerna vid hantering av personlig data.

Det är uppenbart att EU och dess medlemsländer börja ta integritetsfrågor på allvar och hur behovet snabbt ökar hos företag och organisationer vad gäller kunskap om hur dessa exceptionellt höga böter ska kunna undvikas.

– Men böter i den här storleken kan också öppna ögonen hos många av EU-ländernas finansministrar som letar efter möjlighet flå storföretagen på belopp som vida överstiger vad de betalar i företagsskatt, konstaterar Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

Malmö Yrkeshögskola har ansökt hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att under 2022 få starta en praktisk yrkeshögskoleutbildning för Integritetstekniker med fokus på senaste kunskaper inom juridik, teknik och affärsmannaskap för att svenska företag och organisationer tryggt ska kunna växa digitalt med god verksamhet.

Läs mer på MY.SE/IT

https://my.se/vara-studerande-kommer-spara-miljoner-at-svenska-foretag-och-organisationer-1/