Så här arbetar Malmö Yrkeshögskola med de globala målen: