Anckargripsgatan 3 i Malmö

Kvalitetscertifierade av Almega Utbildningsföretagen

Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete låter vi regelbundet Almega Utbildningsföretagen kvalitetscertifiera oss.

Kvalitetscertifieringen omfattar kriterier som kompetensbehov, relevanta utbildningar, struktur, pedagogik, personell kompetens, metodutveckling, och resultatuppföljning.

För vart och ett av de ingående kvalitetskriterierna skall medlemsföretaget utförligt kunna beskriva hur man arbetar och bifoga dokument och rutiner man stödjer sig på.

Malmö Yrkeshögskola har den 27 oktober än en gång godkänts.

Vårt certifikat kan du se på https://my.se/qc och dess äkthet kan verifieras genom TrueOriginal och dess blockkedjelösning. På baksidan av certifikatet står också detaljerat omfattningen av certifieringen.

Vår uppdaterade kvalitetspolicy finns alltid på vår webbplats med snabblänk https://my.se/q och omfattar kompetens, utmaningar och kvalitetsindikatorer.

Har du några frågor om vårt kvalitetsarbete, ring 0200-210 999 eller maila info@my.se

Vi gör så gott vi kan.