Anckargripsgatan 3 i Malmö

Maskininlärning (AI) On-Device


NY KURS HÖSTEN 2023 • MASKININLÄRNING (AI) ON-DEVICE
Ladda ner information (Sv)Download information (En)

Maskininlärning (AI) On-Device

Godkänd och kostnadsfri kort distanskurs
Fortsätt jobba eller sök studiestöd

 • Bygg egna och säkra AI-lösningar
 • Skydda information och integritet
 • Lär dig CoreML (iOS) och ML Kit (Android)
 • Lär dig programmera med AI-stöd
 • Bli än mer attraktiv på arbetsmarknaden

Lösningar för praktisk AI – artificiell intelligens – växer snabbt över hela världen och företag och organisationer står i kö för att implementera denna nya teknik i sina befintliga processer, produkter och tjänster. Ju fler som använder, desto mer växer systemen och blir därmed allt mer kompetenta.

Men det finns information och kunskap som inte är lämplig mata dessa system med. Det kan gälla företagshemligeter, men också uppgifter kring skolresultat, hälsa och privatliv.

Ytterligare ett skäl att arbeta lokalt med maskininlärning är att det kan vara mer praktiskt. Nya mobila enheter som iPhone, iPad och större Android-mobiler klarar idag att utföra tunga AI-beräkningar, även med avancerad mjukvara från META och Stability AI. Beräkningen kan då göras direkt på enheten, alltså ”on-device”. och därmed inte utanför de egna systemen.

Dessa lösningar byggs med hjälp av CoreML (Apple) och ML Kit (Google), vilket är vad denna kurs handlar om. Att bygga lösningar ovanför andras moln och med egen kontroll över all information och kunskap.

Malmö Yrkeshögskola erbjuder därför i höst en helt ny kurs på 14 veckor speciellt framtagen för dig som vill vidareutveckla dig i din yrkesroll och ta till dig de nya kunskaperna för Maskininlärning On-Device för Apple- och Androidenheter.

Måndagen den 25 september startar första kursen Maskininlärning On-Device för Apple- och Androidenheter. Kursen är godkänd*, kostnadsfri och ger rätt till studiestöd enligt CSNs villkor. Kursen hålls på distans och är flexibelt upplagd för dig som vill uppgradera dina kunskaper men också fortsätta jobba. Utvecklings- och försäljningslicenser från Apple och Google ingår.

Skicka in din ansökan nu!

KURSINNEHÅLL, 70 YH-poäng (14 veckor)

 • Maskininlärning med CoreML, 35 YH-poäng (7 veckor)
 • Maskininlärning med ML Kit, 35 YH-poäng (7 veckor)

KURSEN GER DIG KUNSKAPER I/OM:

 • Skillnaderna mellan övervakade och oövervakade inlärningstekniker.
 • Skillnaderna mellan probabilistiska och icke-probabilistiska metoder.

KURSEN GER DIG FÄRDIGHETER I ATT:

 • Träna och jämföra maskininlärningsmodeller.
 • Återanvända och anpassa maskininlärningsmodeller för nya ändamål.
 • Utvärdera maskininlärningsmodeller.

KURSEN GER DIG KOMPETENS ATT:

 • Välja rätt maskininlärningsmodell för rätt ändamål.
 • Träna och implementera lämpliga maskininlärningsmodeller i appar.

Du deltar i kursen på distans med videolänk, kunskapsplattform samt schemalagd tillgång till support från lärare och experter. Alla lärare du möter kommer direkt från arbetslivet och har med sig de senaste produktionskunskaperna.

FÖRKUNSKAPSKRAV:

För tillträde till yrkeshögskolan krävs gymnasieexamen – eller motsvarande kunskaper förvärvade i arbete eller studier på egen hand.

Du ska också ha arbetat med programmering i minst två år – eller ha motsvarande kunskaper – och kunna bifoga intyg på detta. Det är en fördel om du lärt dig utveckla appar för iOS och Android.

Du bör dessutom behärska tillräcklig engelska samt svenska.

Har du inte formella meriter i form av gymnasiebetyg, kontakta skolan info@my.se för vidare information.

Vid ett stort antal sökande, kommer tidigare utbildning även räknas in samt ett särskilt prov arrangeras.

VAD BETYDER DIGITAL SPETS?

Kurser kallas de korta utbildningar inom yrkeshögskolan som är under 100 YH-poäng (20 veckor). Dessa kurser är ämnade åt den yrkesverksamme som vill vidareutveckla sig i sin yrkesroll och därmed saknar dessa kurser arbetsplatsförlagda moment (LIA) och examensarbete. Kurser ger inte heller någon formell examen inom yrkeshögskolan.

För att kunna visa upp dina nya kunskaper, kompetenser och färdigheter utfärdar därför Malmö Yrkeshögskola ett digitalt diplom för dig. Diplomet har den registrerade märkningen Digital Spets och publiceras genom blockkedjeteknik från True Original för högsta möjliga säkerhet för dig och framtida arbetsgivare. Malmö Yrkeshögskola är den enda anordnaren som har rätt utfärda Digital Spets-diplom.

Maila info@my.se eller ring 0200-210 999 för mer information.

Vi börjar måndag den 25 september 2023.

Ladda ner information (Sv) Download information (En)

FORMALIA: JA! Utbildningen har beviljats formellt genom beslut 2023-07-05 av Mydigheten för yrkeshögskolan.


Medlemskap

Partners

Kvalitet

Har du inte fått svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss