Content Producer

Utbildningen är stängd för ansökan

 

305 YH-poäng • 1,5 år (61 veckor) inklusive 20 veckor LIA
Ansök senast 2018-05-25 • Utbildningsstart 2018-08-27

För dig som vill bli expert på att ta fram innehåll som fungerar i alla kanaler, arbeta cross mobile med appar, frontend, sociala medier, nya former av tryck, text, bild, ljud, video och avancerad infografik för att bli bäst på att nå ut i en stökig medievärld

Yrkeshögskoleutbildningen till Content Producer är för dig som vill ligga i framkant. Senaste publiceringssystemen, från tryck till cross mobile-publicering, avancerad versionshantering och nya produktionssätt för text, bild, ljud, video och infografik, modern typografi, mobil interaktionsdesign med nya animeringstekniker, kunskaper kring front- och backend och i 360°, 3D, VR, AR och MR, tillgänglighetsfrågor, kommersialisering och monetise- ring samt webbappar för mobiler och surfplattor men även för andra nya enheter och sakernas Internet.

En utbildning för dig som vill kunna och inte bara veta.

Yrkesroller
Content producer
Text, bild, ljud, video och infografik
Sociala och digitala medier
Streaming plus 360°, 3D, AR, VR och MR
Front- ocn backend (grunder i fullstack)
Webbkodare
Webbapputvecklare

Utbildningsplan:
Webbproduktion, 40p, 8v
Mediaproduktion mobila enheter 30p, 6v
DTP, 30p, 6v
Ljud, video och interaktivitet, 40p, 8v
Avancerad medieproduktion, 40p, 8v
Betalsystem, 10p, 2v
Lärande i Arbete, 100p, 20v
Examensarbete, 15p, 3v

Förkunskapskrav:
Gymnasieexamen med lägst betyg E i Engelska 5, Matematik 2 a/b/c samt Programmering 1 – eller motsvarande.