Anckargripsgatan 3 i Malmö

Vi gör så gott vi kan

Malmö Yrkeshögskola är klimatneutral och arbetar med FNs globala mål.

Vår digitala värld är global. De verktyg och tjänster vi använder kommer överallt ifrån, precis som våra studenter. De företag vi arbetar med har verksamheter, leverantörer och kunder i och från hela världen.

Därför är det naturligt för Malmö Yrkeshögskola att tänka globalt och ta vårt ansvar. Vid sidan om ett systematiskt kvalitetsarbete och en strävan att vara en oberoende, solid och trygg skola, anstränger vi oss också för att bidra till en hållbar framtid.

Detta gör vi på tre sätt:

• Malmö Yrkeshögskola är koldioxidneutral, certifierad av GoClimate. Vi klimatkompenserar vår verksamhet genom olika projekt, just nu utbyggnad av vindkraft i Västindien (Gold Standard).

Vi väljer hållbara produkter från ansvarsfulla tillverkare och återvinner självklart när produkter inte längre används. Vi försöker på många sätt hålla vårt avtryck så litet som möjligt.

Läs mer här: https://my.se/klimat

• Malmö Yrkeshögskola arbetar med de globala målen i Agenda 2030.

Vi fokuserar på fem mål och åtta delmål, bland annat arbetar vi för lika tillgång för utbildning, att stärka kvinnors rätt, främja teknisk innovation som ger nya arbetstillfällen samt arbetar för ökad företagsamhet.

Läs mer här: https://my.se/hallbarhet

• Malmö Yrkeshögskola bidrar på olika sätt till lokala, nationella och internationella projekt där vi kan göra omedelbar skillnad.

Exempelvis bidra med ny teknik för skolor i andra länder där tillgång till sådana möjligheter normalt är begränsade.

Läs mer här: https://my.se/bidra

Precis som med vårt kvalitetsarbete arbetar vi kontinuerligt med vårt hållbarhetsarbete för att alltid göra så gott vi kan.