Anckargripsgatan 3 i Malmö

Mycket goda resultat, även på distans och halvfart

93% av e-handelsstudenterna fullföljde sin utbildning

Malmö Yrkeshögskola beviljades för 2020-2021 fyra korta utbildningar för de som ville vidareutveckla sina yrkeskunskaper under pandemin. Utbildningarna hölls på halvfart, flexibelt upplagda med videolektioner i realtid och support för effektiva och smidiga distansstudier.

I genomsnitt 84% av de studerande fullföljde utbildningarna:

• 93% för e-handel för fysiska butiker
• 76% för Digital Turism
• 83% Affärsdriven Android, samt
• 83% för Affärsdriven iPhone

– Vi är mycket nöjda med våra studerande och deras resultat som vad vi förstår ligger en bra bit över genomsnittet, konstaterar Marie Bjelksäter, utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola.

Examensgraden inom yrkeshögskolan för utbildningar inom Data/IT ligger kring 60% men detta gäller för utbildning i klassrum. Högskolan har något sämre resultat där 51 procent av civilingenjörsstudenterna och 46 procent av högskoleingenjörsstudenterna tar examen. Men för utbildningar som hålls på distans anger Myndigheten för yrkeshögskolan att examensgraden ligger 20-27% lägre, alltså kanske så lågt som 33%-40%

Malmö Yrkeshögskola har även med tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan öppnat upp äldre och stängda utbildningar för ett fåtal studerande som fått tid och möjlighet fullfölja sin utbildning.

– Vi får ingen ersättning av Myndigheten för yrkeshögskolan för detta extra arbete, men vi beslöt göra så ändå, allt för de studerandes bästa, säger Marie Bjelksäter.

Malmö Yrkeshögskola har flera gånger fått beröm från Myndigheten för yrkeshögskolan för skolans kvalitetsarbete. Skolan är dessutom kvalitetscertifierad av Almega Utbildningsföretagen och medlem i SiQ.

Malmö Yrkeshögskola och dess systerskolor har arbetat med distansutbildning sedan mitten av 90-talet och fokuserar på en transformativ pedagogik som tar hänsyn till vuxenstuderandes situation. För mer information maila info@my.se eller ring 0200-210 999.